Kategória
Uncategorized

Všetko o CBD

Kanabinoid CBD (Kanabidiol) sa aj vďaka ozrutnej mediálnej podpore stal takzvanou celebritou konopného priemyslu, ktorú je dnes možné vidieť takmer na každom jednom rohu. Pulty obchodov ponúkajú produkty od konopných kvetov, cez oleje až po vape, ktoré zákazníkom sľubujú tie najlepšie účinky z najlepších. Aká je však realita? Skutočne ide o tak zázračnú účinnú látku z konope, ako o nej mnohí rozprávajú? Nie je to len placebo?

V prvom rade treba pripomenúť, že ani v tomto prípade nie je látka ako látka. Konopné kvapky od jedného výrobcu alebo značky môžu mať pomerne odlišné účinky ako kvapky od iného výrobcu alebo inej značky. Preto nie je skúsenosť ako skúsenosť. V druhom rade stojí za zmienku fakt, že Kanabidiol funguje najlepšie vtedy, ak je skombinovaný s inými kanabinoidmi z rastliny Konopa siata. To inými slovami znamená, že plno spektrálny CBD olej s vyšším množstvom CBG alebo CBN, ktorý je vyrobený z poctivého konopného extraktu, ponúka citeľne lepšie účinky ako čistý olej z izolátu. 

Čo teda ešte o tomto vyhľadávanom kanabinoide také zaujímavé vieme?

Čo je CBD?

Látka CBD bola objavená v roku 1940 ako súčasť chemickej štruktúry konope, ktorú v týchto dňoch tvorí viac ako 110 identifikovaných kanabinoidov vrátane THC. Postupom času sa však zistilo aj to, že má viacero potenciálnych terapeutických využití, kam spadá ako úzkosť a bolesť, tak aj zle fungujúce kognitívne funkcie človeka. Najväčší potenciál je teda pri psychických zdravotných komplikáciách, kedy má interakcia medzi kanabinoidmi a endokanabinoidným systémom, ktorý ovplyvňuje viacere životné procesy, najciteľnejšie účinky. Aby sme ale mohli tento zázrak z prírody chváliť z každej jednej strany, potrebujeme viac vedeckých dôkazov s veľmi vysokou úrovňou kvality, ako je tomu v týchto dňoch.

Kanabinoid CBD sa prirodzene vyskytuje v konope, kde vzniká z kanabinoidu CBG (Kanabigerol), preto je rastlina využívaná na takzvanú extrakciu. Prostredníctvom tejto odbornej činnosti vzniká vysoko-koncentrovaný konopný extrakt s bohatým množstvom kanabinoidov aj živín, ako sú napríklad terpény, z ktorého sa potom vyrábajú hotové kvapky. Pri extrakcii látok je využívaných hneď niekoľko spôsobov, a to vrátane zaužívanej CO2 extrakcie pri super-kritickej teplote, kedy sa do chemického procesu zapája plyn Oxid uhličitý. Tak sa látka dostane až do obchodov a e-shopov. Okrem CBD oleja je ale v týchto dňoch možné zohnať aj kozmetiku, potraviny, jointy alebo čoraz vyhľadávanejšie vape.

Aké CBD produkty existujú?

Ako už bolo spomenuté, medzi dostupnými produktmi s CBD dominuje predovšetkým olej s podobou kvapiek, kde je k dispozícii praktická pipeta na dávkovanie. Do hlavnej pozornosti sa však pomaličky dostáva aj vape, čiže jednorazové aj znovu použiteľné elektronické cigarety, ktoré obsahujú konopné destiláty s kanabinoidmi a terpénmi. Vyhľadávané sú ale okrem iného i konopné kvety a hash (živica) vrátane konopných koncentrátov, ako je napríklad dab (wax) alebo shatter. Medzi konopnými potravinami zase dominuje čaj, čokoláda alebo gumové cukríky.

„Najväčšie rozdiely medzi olejmi, potravinami a vape sú rýchlosť dodania a dĺžka trvania účinku. Ako tvrdí Dr. Chin, úľava pri vape je rýchlejšia, ale tiež rýchlejšie vyprchá – zvyčajne asi za dve hodiny.“ HEALTH.COM

Výhody užívania CBD cez vape

Medzi najpopulárnejšie spôsoby konzumácie CBD patrí okrem iného aj vape. Elektronické cigarety, ktoré môžu mať podobu vape pen alebo vape pod, nevytvárajú karcinogénny dym s dechtom, ale takzvanú vodnú paru. Aerosól je totiž produktom procesu s názvom vaporizácia, kedy nedochádza k spaľovaniu sušiny, ale len k nahrievaniu tekutej náplne. O priebeh sa stará kľúčová súčiastka e cigarety s názvom atomizér, ktorá má preto značný vplyv na kvalitu vytváranej vodnej pary. CBD vape s organickým konopným extraktom navyše neobsahuje ani žiadne PG, VG alebo glycerín ako pri bežných elektronických cigaretách na nikotínový e liquid, takže možno bez obáv povedať, že je podstatne bezpečnejšie.

Aké má CBD účinky?

CBD ponúka pomerne univerzálne účinky, ktoré sú závislé od viacerých dôležitých faktorov. Preto možno povedať, že čo užívateľ, to v praxi odlišné účinky. Medzi faktormi figuruje ako kvalita alebo typ výrobku, tak aj aktuálny stav takzvaného endokanabinoidného systém. Ako už nepochybne mnohí z vás počuli, ide o pomerne dôležitú súčasť nielen ľudského tela, ktorá ovplyvňuje viacero dôležitých procesov vrátane spánku, nálady alebo motivácie. 

Nie je preto asi žiadnym veľkým prekvapením, že sa mnohé špecializované konopné produkty s obsahom Kanabidiolu používajú na zlepšenie kvality spánku alebo redukciu úzkosti či zlej nálady. Slovo špecializované možno chápať aj tak, že výrobca pridal do obsahu ďalší príbuzný kanabinoid (CBG, CBN a i.) v stopovom množstve alebo vo vyššej koncentrácii, vďaka čomu posilní základné a zároveň vytvorí úplne nové účinky. Čo však na toto všetko hovorí veda alebo fundovaní odborníci? 

„Látka CBD bola často propagovaná pre širokú škálu zdravotných problémov, ale najsilnejší vedecký dôkaz je o jej účinnosti pri liečbe niektorých z najkrutejších detských epileptických syndrómov, ako je Dravetov syndróm a Lennox-Gastautov syndróm (LGS), ktoré zvyčajne nereagujú na lieky proti záchvatom. V mnohých štúdiách látka dokázala znížiť počet záchvatov, pričom v niektorých prípadoch aj úplne zastaviť. Epidiolex, ktorý ju tiež obsahuje, je prvý liek na svete odvodený z kanabisu schválený FDA pre tieto stavy.“ HARVARD.EDU

Ako funguje CBD?

Látka CBD funguje tak, že sa viaže na takzvané kanabinoidné receptory ako CB1 a CB2. Vďaka tomu vzniká interakcia, ktorá pozitívne ovplyvňuje fungovanie spomenutého endokanabinodného systému, čo sa potom môže odraziť na lepšom spánku alebo lepšej nálade. A to najmä vtedy, ak ide o full spectrum produkt s plným spektrom kanabinoidov v stopovom množstve vrátane THC. Kombinácia vytvára vyhľadávaný sprievodný (synergický) efekt, ktorý obohacuje základné účinky nielen hlavnej látky. Preto má plno spektrálny CBD olej citeľnejšie alebo intenzívnejšie účinky ako výrazne lacnejší olej z izolátu (biely prášok s veľmi vysokou koncentráciou), kde býva zväčša k dispozícii len jedna účinná látka. A aj to s chabou kvalitou.

Aký je rozdiel medzi CBD a THC?

Podobne ako CBD, aj THC uskutočňuje v ľudskom tele interakciu s kanabinoidnými receptormi CB1 a CB2, pričom oba kanabinoidy vznikajú z kanabinoidu CBG. Interakcia je však tak povediac odlišná, preto sú v praxi odlišné aj samotné účinky týchto dvoch účinných látok z konope. Zatiaľ, čo THC spôsobuje psychoaktívne stavy, mení vedomia a vytvára eufóriu, látka CBD nie je psychoaktívna ani euforická. A nakoľko nepracuje s odmeňovacím systémom, tak nie je ani návyková. 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (alebo aj WHO) disponuje skvelým bezpečnostným profilom, čo je jeden z dôvodov, prečo sú dnes produkty s jej obsahom na každom jednom rohu. A to aj bez existencie poriadnej regulačnej legislatívy, ktorá momentálne chýba takmer celej Európskej únii. Na dlhšie avizovanú Novel Food reguláciu si zrejme ešte nejaký ten rok asi počkáme.

CBD na Slovensku

Je látka CBD na Slovensku legálna? Áno, Kanabidiol bol vyradený zo zoznamu omamných a psychotropných látok, preto možno povedať, že je u nás legálny. Ak však nehovoríme zrovna o kozmetike alebo vape, ale o potravinách, tak všetky produkty vrátane CBD oleja, ktoré sa konzumujú, podliehahajú autorizácii podľa dlhšie avizovanej smernice Novel Food. Otázne je teraz už len to, kedy sa takzvaného Novel Food katalógu, kam je potrebné výrobky zaregistrovať, dočkáme. Do príchodu európskej legislatívy budú preto mnohé konzumné produkty predávané buď na zberateľské účely alebo na výplach ústnej dutiny.

Legalizácia CBD a Slovensko

Dlho očakávaná legalizácia CBD na Slovensku sa stala realitou počas roka 2021. Vyradenie neškodného kanabinoidu prebehlo niekoľko týždňov po tom, čo slovenský parlament v druhom kole zahlasoval za legalizáciu Kanabidiolu. Stalo sa tak 1. 5. 2021, pričom ešte v tento deň odštartoval predaj CBD na Slovensku. Slovenské e-shopy mohli totiž konečne začať predávať dlho zakázané CBD produkty bez toho, aby im hrozil nemalý trest. Účinná látka z konope sa preto takmer ihneď po vyradení zo zoznamu omamných a psychtropných substancií ocitla na pultoch slovenských obchodov. Mnohé aplikácie vrátane konzumácie podliehajú však na rozdiel od CBD kozmetiky alebo vape prísnej regulácii.

Budúcnosť látky CBD

Látka CBD má na spotrebiteľskom trhu už dnes svoje pevné miesto. A to aj napriek tomu, že nám ešte stále chýba viacero kľúčových vedeckých výskumov, ktoré by jednoznačne potvrdili spomenuté terapeutické využitie kanabinoidu. Z toho, čo dnes vieme, možno vydedukovať, že Kanabidiol pomáha pri viacerých zdravotných komplikáciách vrátane stresu, zlého spánku alebo zlej koncentrácie či sústredenia na jednu činnosť. Najmä ale vtedy, ak je látka skombinovaná s inou príbuznou látkou vo vyššej koncentrácii, ako je napríklad CBG (Kanabigerol) alebo CBN (Kanabinol).

Stres a sústredenie

CBD sa v týchto dňoch využíva okrem iného na ukľudnenie pri zvýšenej úrovni stresu, čo môže zároveň pomôcť i s lepší sústredením. Dostupné informácie z vedeckých prác naznačujú, že ide o kanabinoid s takzvaným ukľudňujúcim účinkom na centrálny nervový systém, ktorý má pozitívny vplyv aj na samotnú koncentráciu. Jednoducho povedané, látka stimuluje fungovanie endokanabinoidného systému, pričom ten ovplyvňuje viaceré kľúčové procesy ľudského tela vrátane schopnosti odolávať stresu alebo koncentrovať sústredenie.

„Konečná vzorka pozostávala zo 72 dospelých, ktorí mali primárne obavy z úzkosti alebo zlého spánku. Skóre úzkosti sa znížilo počas prvého mesiaca u 57 pacientov (79,2 %) a zostalo znížené počas trvania štúdie. Skóre spánku sa zlepšilo počas prvého mesiaca u 48 pacientov (66,7 %), ale v priebehu času kolísalo.“ NIH.GOV

Spánok a zaspávanie

Keďže má CBD ako také pozitívny vplyv na centrálny nervový systém, tak je efektívne aj pri problémoch so spánkom alebo takým zaspávaním. Ukľudnenie tela a mysle totiž vedie k psychickej pohode, ktorá je kľúčová pre každý jeden kvalitný spánok. Najlepšie účinky sa ale v tomto prípade dosiahnu vtedy, ak je Kanabidiol skombinovaný so sedatívnymi kanabinoidmi, ako je napríklad THC alebo veľmi príbuzný CBN (Kanabinol). Na zlepšenie kvality spánku sú preto najlepšie takzvané full spectrum CBD produkty, kde je k dispozícii plné spektrum kanabinoidov.

Regulácia nálady

Je CBD dobré aj na zlepšenie nálady? Určite áno, najmä ak je reč o plnom spektre kanabinoidov, kde je okrem iného prítomného i stopové množstvo euforickej látky THC. Tá spolu s Kanabidiolom, ktorý vďaka interakcii s receptorom 5-HT vytvára takzvané antidepresívne a anxiolytické účinky, dokaže pomerne efektívne regulovať, a teda aj zlepšovať psychické nálady užívateľa účinnej látky z konope.

„Okrem uvoľňovania endorfínov sa ukázalo, že za dobrým pocitom po fyzickej aktivite čiastočne stojí anandamid pôsobiaci na kanabinoidné receptory CB1, vyvolávajúci anxiolytické účinky na telo. Aktivita CBD na 5-HT receptoroch môže teda poháňať jeho neuroprotektívne účinky alebo antidepresívne a anxiolytické výhody, hoci mechanizmus účinku, ktorým CBD znižuje úzkosť, je stále nejasný.“ NIH.GOV

Kognitívne funkcie

Cítenie, pocity, intuícia alebo myslenie. Všetky tieto slová spája pojem kognitívne funkcie ľudského tela, ktoré psychiater a vedec Carl Jung opísal v jednej zo svojich odborných kníh ako zvláštne duševné procesy človeka. Ide v podstate o štyri hlavné psychologické funkcie, ktoré majú značný vplyv na to, či je dotyčný introvert (uzavretý) alebo extrovert (otvorený). Ak teda látka CBD dokáže relatívne efektívne regulovať náladu alebo koncentráciu, bude mať potom pozitívny vplyv aj na samotné fungovanie kognitívnych funkcií. A to môže vyústiť do redukcie napríklad takej sociálnej fóbie, ktorá trápi čoraz viac ľudí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *